ilactation

Inloggen om uw conferenties ontvangstbewijzen, certificaten te bekijken of te verzamelen.

Copyright & Disclaimer

Copyright

De informatie op deze website, inclusief maar niet beperkt tot de teksten en afbeeldingen, vallen onder Copyright ©2012-16 iLactation. Alle rechten voorbehouden. iLactation, zowel het merk als het logo, zijn eigendom van iLactation. U heeft toestemming van iLactation om informatie op deze website te gebruiken voor persoonlijk, niet commercieel gebruik met inachtneming van alle copyright en/of merkvermeldingen zoals afgebeeld op de pagina’s die u gebruikt.

U erkent dat deze website informatie, software, foto’s, video’s, afbeeldingen, geluid en andere materialen (gezamenlijk ‘inhoud’) bevat die beschermd zijn door copyright, merkrecht, vakgeheim of andere eigendomsrechten en dat deze rechten geldig en beschermd zijn in alle vormen, media en technologie thans bestaand of hierna ontwikkeld.

De inhoud van deze website mag op geen enkele wijze worden gekopieerd, uitgezonden, vertoond, gedistribueerd, gedownload, gelicenseerd, veranderd, gepubliceerd, gepost, gereproduceerd, gebruikt, verkocht, gebruikt om een afgeleid werk te maken of op welke andere manier dan ook worden gebruikt voor commerciële of publieke doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van iLactation.

Verklaring

Het planning team van iLactation heeft geen belangenverstrengelingen. Presentatoren die zeggenschap hebben over de inhoud van een presentatie leggen hun eigen verklaring af aan het begin van hun presentatie. Mogelijke belangenverstrengelingen worden weergegeven op de pagina van de presentatie.

Disclaimer

Alle informatie op deze website is naar eer en geweten gegeven en gebaseerd op bronnen die als betrouwbaar worden gezien op het moment van het publiceren van de website. iLactation en diens vertegenwoordigers en werknemers aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhouden van de informatie of daaruit voortvloeiende gevolgen.

iLactation wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af (inclusief zonder beperking, aansprakelijkheid voor onachtzaamheid) voor alle uitgaven, verliezen, schades en kosten die zouden kunnen voortvloeien uit het onvolledig of foutief zijn van de informatie.

De inhoud van deze website kan meningen of aanbevelingen bevatten van derden, die niet noodzakelijkerwijs in overeenstemming zijn met de mening en visie van iLactation, diens vertegenwoordigers en werknemers en behelzen geen impliciete toezeggingen aan bepaalde acties of denkwijzen.

Ondanks uiterste zorgvuldigheid, kan iLactation niet garanderen dat de inhoud van de website vrij is van virussen of andere besmettingen.

Disclaimer gezondheids- en medische informatie

De inhoud van deze website is alleen bedoeld ter informatie. Als u deze website gebruikt als patiënt, dient u zich te wenden tot een bevoegd zorgverlener alvorens materialen en/of adviezen toe te passen.

Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid, is uw huisarts de aangewezen persoon om contact mee te zoeken. Informatie die op deze website wordt verstrekt impliceert geen goedkeuring van derden of producten en kunnen u niet voorzien van gezondheids- en medische advies.

Links

Links naar andere websites zijn alleen opgenomen om u van dienst te zijn. iLactation heeft geen invloed op of verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden. iLactation geeft geen goedkeuring aan of vertegenwoordiging van de informatie, producten of materialen op deze websites. Als u doorklikt naar een website van derden, doet u dat geheel voor eigen verantwoording en op eigen risico.

 

SLUIT
SLUIT