ilactation

Inloggen om uw conferenties ontvangstbewijzen, certificaten te bekijken of te verzamelen.

Scholingspunten

Online borstvoedingsconferentie

Borstvoeding verbindt:
voeden, koesteren en groeien

Verlengd tot 30 april 2024

Inschrijven

Accreditatie is verleend door:

IBLCE = accreditatie voor 12,00 L en 1,00 E CERPs / lactatie specifiek onderwijs
KNOV = accreditatie voor 12,00 uur categorie A (bij- en nascholing)
V&V = accreditatie voor 12 punten
(Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals en accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register)
KCKZ geen accreditatie voor Borstvoeding verbindt: voeden, koesteren en groeien.
FOD (België) = accreditatie verleend onder nummer AME24fbN633

Scholingspunten worden na de einddatum van de conferentie binnen een maand automatisch bijgeschreven in de kwaliteitsregisters, mits accreditatie is verleend.

Lactatiekundigen kunnen zelf een certificaat downloaden en printen ten behoeve van herregistratie bij de IBLCE.
De presentaties in onze conferentie komen als volgt overeen met de IBLCE® Gedetailleerde inhoudschets:
I. Ontwikkeling en Voeding 1,00 CERP
II. Fysiologie en Endocrinologie 1,75 CERP
III. Pathologie 3,75 CERP
IV. Farmocologie en Toxicologie 4,50 CERP
V. Psychologie, Sociologie en Antropologie 8,00 CERP
VI. Technieken 1,00 CERP
VII. Klinische vaardigheden 6,75 CERP

Deze informatie is correct ten tijde van publicatie.
Let op: sommige presentaties kunnen in meerdere onderwerpcategorieën voorkomen, maar kunnen slechts voor één daarvan worden geclaimd.
Beslis op basis van je individuele recertificeringsvereisten.

iLactation wordt erkend door de International Board of Lactation Consultant Examiners® (IBLCE®) als aanbieder van CERPs voor het Continuing Education Recognition Points (CERPs) programma. De vaststelling dat de CERPs voldoen aan gestelde eisen of de erkenning als CERPs aanbieder door IBLCE®, betekent niet dat IBLCE® de kwaliteit van de scholing controleert of dat IBLCE® iLactation hiermee aanbeveelt. INTERNATIONAL BOARD OF LACTATION CONSULTANT EXAMINERS®, IBLCE®, INTERNATIONAL BOARD CERTIFIED LACTATION CONSULTANT®, en IBCLC® zijn geregistreerde merken van de International Board of Lactation Consultant Examiners.

SLUIT
SLUIT