ilactation

Inloggen om uw conferenties ontvangstbewijzen, certificaten te bekijken of te verzamelen.

Privacybeleid

IN HET KORT

Wij beloven dat we uw persoonlijke informatie niet zullen delen. U belooft, dat u onze website op een verantwoorde manier zult gebruiken, volgens de geldende wettelijke normen en niet voor uw eigen commerciële belangen. Zoals alle websites heeft ook onze website ingebouwde systemen om het verkeer op de website te analyseren. Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van zogenaamde ‘cookies’ en u zult de instellingen op uw eigen computer moeten veranderen als u niet wilt dat er cookies worden gebruikt.

De informatie die we verzamelen zal alleen worden gebruikt om onze website, presentaties of interacties met u te verbeteren. iLactation is door IBLCE en de Postgraduate Institute of Medicine gehouden uw videoviews te registreren voor Continuing Education certificeringsdoeleinden.

LANGE VERSIE

iLactation.com beschermt de privacy en persoonsgegevens van de gebruikers van de website volgens onderstaand privacybeleid.

Het is het beleid van iLactation om de verzamelde persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en die gegevens niet te verkopen, verhuren, uitlenen of anderszins openbaar maken aan derden, behalve in de gevallen zoals beschreven in dit privacybeleid.

Gebruik van inschrijvingsgegevens

Om deel te nemen aan iLactation.com dient u enige persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals uw naam en emailadres. Deze gegevens zullen door iLactation voor niets anders worden gebruikt dan om met u te communiceren. We houden de videoviews bij die gekoppeld worden aan uw inloggegevens.

Gebruik van de website

iLactation.com is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik. Alle inhoud van deze website is ofwel eigendom van iLactation ofwel aan ons in licentie gegeven. Commercieel gebruik van iLactation.com is strikt verboden. Het is niet toegestaan om enig deel van de inhoud van de iLactation website over te dragen, te livestreamen of te versturen aan andere partijen. Het is niet toegestaan om (gedeelten van de) inhoud te kopiëren voor welk commercieel doel dan ook of voor onrechtmatig gebruik.

U bent zelf verantwoordelijk voor alle informatie die u verstrekt in postings op iLactation.com, inclusief berichten die u post of verstuurd via iLactation en de eventuele gevolgen van dergelijke postings, berichten of emails. Het is ten strengste verboden om uw of andere gebruiker’s informatie (al dan niet persoonlijk) te gebruiken voor financieel gewin of commerciële doeleinden (zoals massa mailings).

iLactation.com mag niet worden gebruikt voor het verkrijgen of distribueren van illegaal materiaal, inclusief maar niet beperkt tot teksten, tekeningen, afbeeldingen, programma’s of audio. Het posten van illegale inhoud of het deelnemen aan discussies met als doel illegale activiteiten te ontplooien is ten strengste verboden.

iLactation.com zal volledige medewerking verlenen in het geval daarom wordt gevraagd door vertegenwoordigers der wet of officiële onderzoeksinstanties naar activiteiten van personen die de gebruiksvoorwaarden hebben geschonden.

U gaat akkoord met het naleven van alle van toepassing zijnde wetten en reglementen zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau in het gebruik van de website en u zult het gebruik van de website door anderen niet dwarsbomen. U gaat akkoord met het feit dat u alleen verantwoordelijk bent voor alle inhoud die u post en/of verstuurt via de website van iLactation.com.

Wetgeving

De gebruiksvoorwaarden zijn in overeenstemming met de privacy wetgeving van Hong Kong, Special Administrative Region van de People’s Republic of China.

Afbeeldingen van kinderen

Alle kinderen onder de 18 jaar die voorkomen in afbeeldingen of anderszins gemaakt door of in eigendom van iLactation.com hebben uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van hun ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Toestemming voor het gebruik van beelden van kinderen in de presentaties op iLactations is de verantwoordelijkheid van degene van wie de presentatie is.

Browser informatie die wordt verzameld op de iLactation website

iLactation analyseert de gegevens die gelogd worden door de website om zo constant de kwaliteit te kunnen verbeteren. Onze website verzamelt automatisch bepaalde gegevens, zoals het aantal bezoekers en bezoeken van de website in het algemeen en bepaalde onderdelen er van. Deze gegevens zijn niet persoonlijk identificeerbaar en we linken ze niet aan individuen die de website bezoeken. Als u door de pagina’s van de website heenklikt, wordt daarvan informatie vastgelegd. Dit bevat bijvoorbeeld informatie over de website waar u vandaan komt, de browser die u gebruikt, het land waar vandaan u op internet gaat, datum en tijd van uw bezoek, hoe lang uw bezoek was, welke pagina’s u heeft bekeken en uw Internet Provider (IP) adres.

iLactation logt IP adressen voor administratieve doeleinden en om mogelijke problemen te kunnen verhelpen. (Uw IP adres geeft aan waar uw computer zich bevindt op het internet).
We gebruiken deze informatie om meer te leren over onze bezoekers als groep, niet als individuen. Deze informatie helpt ons om gebruikspatronen en trends op de website te analyseren. We gebruiken deze informatie bijvoorbeeld voor:

Het vaststellen van het verkeer naar bepaalde gedeelten van de website.
Het vaststellen van pieken en dalen in gebruik, in tijden en in dagen.
Het vaststellen welke andere websites doorverwijzen naar onze website.
Het bepalen van het aantal bezoekers uit de verschillende landen
Het optimaliseren van de website voor de meest gebruikte browsers.
Het volgen van promotionele acties.

Volgen en vastleggen video views

iLactation is door IBLCE gehouden uw video views te registreren voor scholingspunten certificeringsdoeleinden.

SLUIT
SLUIT