ilactation

Inloggen om uw conferenties ontvangstbewijzen, certificaten te bekijken of te verzamelen.

Scholingspunten

Online borstvoedingsconferentie

Begrijp de baby, voed de toekomst

1 mei tot 15 juli 2022

Inschrijven

Inschrijving is mogelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in borstvoeding en aanverwante zaken.

Accreditatie is aangevraagd bij:

IBLCE = 10,75 L en 1,25 E CERPs / lactatie specifiek onderwijs
KNOV = 10 punten (cluster A: bij- en nascholing, congressen, symposia)
V&VN = 11 punten
KCKZ = 9 punten (categorie C: Verdieping algemene onderwerpen of Scholing algemeen/overig)
FOD (België) = toegekend

Scholingspunten worden na de einddatum van de conferentie binnen een maand automatisch bijgeschreven in de kwaliteitsregisters, mits accreditatie is verleend.

Lactatiekundigen kunnen zelf een certificaat downloaden en printen ten behoeve van herregistratie bij de IBLCE.
De presentaties in onze conferentie komen als volgt overeen met de IBLCE® Gedetailleerde inhoudschets:
I. Ontwikkeling en Voeding 5,00 CERP
III. Pathologie 3,25 CERP
IV. Farmocologie en Toxicologie 1,25 CERP
V. Psychologie, Sociologie en Antropologie 4,00 CERP
VI. Technieken 2,00 CERP
VII. Klinische vaardigheden 2,25 CERP

Deze informatie is correct ten tijde van publicatie.
Let op: sommige presentaties kunnen in meerdere onderwerpcategorieën voorkomen, maar kunnen slechts voor één daarvan worden geclaimd.
Beslis op basis van je individuele recertificeringsvereisten.

iLactation wordt erkend door de International Board of Lactation Consultant Examiners® (IBLCE®) als aanbieder van CERPs voor het Continuing Education Recognition Points (CERPs) programma. De vaststelling dat de CERPs voldoen aan gestelde eisen of de erkenning als CERPs aanbieder door IBLCE®, betekent niet dat IBLCE® de kwaliteit van de scholing controleert of dat IBLCE® iLactation hiermee aanbeveelt. INTERNATIONAL BOARD OF LACTATION CONSULTANT EXAMINERS®, IBLCE®, INTERNATIONAL BOARD CERTIFIED LACTATION CONSULTANT®, en IBCLC® zijn geregistreerde merken van de International Board of Lactation Consultant Examiners.

SLUIT
SLUIT