ilactation

Inloggen om uw conferenties ontvangstbewijzen, certificaten te bekijken of te verzamelen.

Scholingspunten

Onderzoeken • Onderbouwen • Ondersteunen

iLactation 2019 Top Tien
De beste van de beste!
Nu verlengd tot 15 februari 2020

Inschrijven

De presentaties voor Onderzoeken . Onderbouwen . Ondersteunen komen van vorige iLactation conferenties. Registratie is open voor iedere beroepsgroep.

De online conferentie van iLactation 2019 is geaccrediteerd voor kraamverzorgenden, verloskundigen, verpleegkundigen, lactatiekundigen IBCLC en vroedvrouwen.

CERPs

De International Board Lactation Consultant Examiners (IBLCE) heeft aan Onderzoeken . Onderbouwen . Ondersteunen Continuing Education Recognition Points (CERPs) toegekend.

CERPs registratienummer: C21982
CERPs toegekend = 12,0 CERPs (11,5 L & 0,5 E CERPs)

Deze toegekende CERPs tellen ook mee voor 12,0 scholingsuren die nodig zijn om deel te mogen nemen aan het internationale examen van de IBLCE.

NB: Je krijgt CERPs voor de presentaties die je niet eerder hebt gevolgd.

Deze scholingspunten worden tevens erkend voor Lactatiekundigen Nederlands Gecertificeerd.

Verloskundigen en Verpleegkundigen

De online conferentie van iLactation 2019 is geaccrediteerd voor verloskundigen en verpleegkundigen.

Kraamverzorgenden

Deze conferentie is geaccrediteerd voor 5,5 punten voor scholing basis borstvoeding en 6,5 scholing (borst)voeding verdieping.

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) accreditatiecommissie heeft de Nederlandse conferentie van iLactation 2019 geaccrediteerd voor 12,00 uur, onder categorie A ’’bij- en nascholing’’ van het kwaliteitsregister.

Belgische Vroedvrouwen

De Federale Raad voor de vroedvrouwen adviseert dat de inhoud van deze permanente opleiding in overeenstemming is met het beroeps- en competentieprofiel van de Belgische vroedvrouw, zoals vastgesteld door de Federale Raad voor de vroedvrouwen. Het beroeps- en competentieprofiel is te raadplegen op de website van de FOD Volksgezondheid.

SLUIT
SLUIT