ilactation

Inloggen om uw conferenties ontvangstbewijzen, certificaten te bekijken of te verzamelen.

Scholingspunten

Borstvoeding:
zo gewoon, zo bijzonder

Online borstvoedingconferenties

Nu verlengd tot 31 oktober 2018

Inschrijven

CERPs

Continuing Education Recognition Points (CERPs) en scholingsuren ter voorbereiding op het examen van de International Board Lactation Consultant Examiners (IBLCE) zijn aangevraagd.

Verloskundigen en Verpleegkundigen

iLactation Online Conferentie 2018 is geaccrediteerd voor verloskundigen en verpleegkundigen.

Kraamverzorgenden

Voor kraamverzorgenden geldt de accreditatie voor 12.75 uur in de vrije ruimte.

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) accreditatiecommissie heeft de Nederlandse conferentie van iLactation 2018 geaccrediteerd voor 12,75 uur, onder categorie A ’’bij- en nascholing’’ van het kwaliteitsregister.

Belgische Vroedvrouwen

De Federale Raad voor de vroedvrouwen adviseert dat de inhoud van deze permanente opleiding in overeenstemming is met het beroeps- en competentieprofiel van de Belgische vroedvrouw, zoals vastgesteld door de Federale Raad voor de vroedvrouwen. Het beroeps- en competentieprofiel is te raadplegen op de website van de FOD Volksgezondheid.

SLUIT
SLUIT